Modüller

Beyaz Yaka Modülü

Globalleşmenin getirdiği rekabet ortamında, insanın merkezde olduğunu ve bilginin sermaye olarak öne çıktığını görüyoruz. Rekabet avantajına sahip ve piyasada uzun ömürlü olmak isteyen işletmelerin, teknolojik yenilikleri takip etmenin yanı sıra insan kaynağını etkin kullanmaya da önem vermeleri gerekmektedir.

İnsan kaynağının işletmeler için artan önemine paralel olarak insan kaynaklarında dijitalizasyon da giderek önem kazanmaktadır. Bu noktada insan kaynakları profesyonellerine düşen önemli görev; birimlerinin yürüttükleri uygulamalarla işletmenin sonuçlarına anlamlı katkılar sağlamaktır. İşletmelerin stratejisini esas alarak uygulanan Yetkinlik Yönetim sistemleri, ürettikleri anlamlı sonuçlar ile son dönemlerde tercih edilen önemli araçlar haline gelmiştir

Yetkinlik Yönetimi, çalışanların başarısını saptamak ve eksik noktaları geliştirebilmek için yapılan çalışmalardır. Ayrıca işletme organizasyonunda belirli amaçlara göre çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve bu işlemleri kağıt üzerinde bırakmadan yüksek performanslı ekipler kurmak için teknolojik ve sürdürülebilir bir modeldir.

TalentAstra Beyaz Yaka Modülü ile çalışanlarınızın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bilir ve yetkinlik özelinde hedefler verebilirsiniz. Düzenli değerlendirmelerle mevcut durumu takip eder ve çalışanlarınıza kendilerini geliştirme ortamları sunarsınız. Bu sürecin şeffaf olarak ve çalışanlarınızla işbirliği halinde yönetilmesi fırsatını sunan TalentAstra ile,

– Ekiplerinizin performansını artırabilir,

– Çalışan memnuniyet oranını yükseltebilir,

– Çalışan ve iş rolü uyumunu sağlayabilir,

– Doğru yetenekleri doğru pozisyonlara yerleştirerek başarıya giden yolu deneyimleyebilirsiniz.

TalentAstra Beyaz Yaka Modülü ile işletmenizde yüksek performanslı ekipler oluşturarak rekabette ön planda olun. İnsan kaynağını etkin şekilde yöneterek geleceğinizi planlayın. Unutmayın, başarılı bir işletme için güçlü insan kaynağı vazgeçilmezdir. Detaylar için bize ulaşın ve bu gücü keşfedin.

TalentAstra’yı endüstriye yön veren sanayi şirketleri ile geliştirdik.
Siz de bu bilgi birikiminden faydalanın!

Modüller

Beyaz Yaka Modülü

Globalleşmenin getirdiği rekabet ortamında, insanın merkezde olduğunu ve bilginin sermaye olarak öne çıktığını görüyoruz. Rekabet avantajına sahip ve piyasada uzun ömürlü olmak isteyen işletmelerin, teknolojik yenilikleri takip etmenin yanı sıra insan kaynağını etkin kullanmaya da önem vermeleri gerekmektedir.

İnsan kaynağının işletmeler için artan önemine paralel olarak insan kaynaklarında dijitalizasyon da giderek önem kazanmaktadır. Bu noktada insan kaynakları profesyonellerine düşen önemli görev; birimlerinin yürüttükleri uygulamalarla işletmenin sonuçlarına anlamlı katkılar sağlamaktır. İşletmelerin stratejisini esas alarak uygulanan Yetkinlik Yönetim sistemleri, ürettikleri anlamlı sonuçlar ile son dönemlerde tercih edilen önemli araçlar haline gelmiştir.

Yetkinlik Yönetimi, çalışanların başarısını saptamak ve eksik noktaları geliştirebilmek için yapılan çalışmalardır. Ayrıca işletme organizasyonunda belirli amaçlara göre çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve bu işlemleri kağıt üzerinde bırakmadan yüksek performanslı ekipler kurmak için teknolojik ve sürdürülebilir bir modeldir.

TalentAstra Beyaz Yaka Modülü ile çalışanlarınızın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bilir ve yetkinlik özelinde hedefler verebilirsiniz. Düzenli değerlendirmelerle mevcut durumu takip eder ve çalışanlarınıza kendilerini geliştirme ortamları sunarsınız. Bu sürecin şeffaf olarak ve çalışanlarınızla işbirliği halinde yönetilmesi fırsatını sunan TalentAstra ile,

– Ekiplerinizin performansını artırabilir,

– Çalışan memnuniyet oranını yükseltebilir,

– Çalışan ve iş rolü uyumunu sağlayabilir,

– Doğru yetenekleri doğru pozisyonlara yerleştirerek başarıya giden yolu deneyimleyebilirsiniz.

TalentAstra Beyaz Yaka Modülü ile işletmenizde yüksek performanslı ekipler oluşturarak rekabette ön planda olun. İnsan kaynağını etkin şekilde yöneterek geleceğinizi planlayın. Unutmayın, başarılı bir işletme için güçlü insan kaynağı vazgeçilmezdir. Detaylar için bize ulaşın ve bu gücü keşfedin.

TalentAstra’yı endüstriye yön veren sanayi şirketleri ile geliştirdik.
Siz de bu bilgi birikiminden faydalanın!