Özellikler

Yetkinlik Kütüphanesi

Yetkinlik Setleri

Yetkinlik Yönetiminin kılavuzları, yol göstericileridir.

Bir yetkinliğin, işletme açısından kabul edilebilir olması için işletmenin başarısı ve/veya yapılan işle ilgili olması gerekir. Yetkinlik ancak o zaman işletmeye değer katacaktır.

Çalışanların yetkinlikleri ve bu yetkinliklerdeki durumları işletmenin vizyonuna ulaşma kapasitesini gösterir. Bu sebeple yetkinliklerin değerlendirilebilir ve ölçülebilir olması gerekir.

Güçlü Özellikleri ile İhtiyacınız Olan Her Şey

TalentAstra Yetkinlik Kütüphanesinin Sunduğu İmkanlar

Başarının tanımını herkes için standart hale getirir ve başarıyı somutlaştırabilirsiniz.
İşletmeler, çalışanlarının ve yöneticilerinin başarılarının artması ile istenilen performansa ulaşabilirler.

1

Kullanım Kolaylığı

Organizasyon yapınıza uygun bir şekilde yetkinlik ağacı oluşturmanıza destek olur. Birimlerinizde ya da proseslerinizde ortak olan yetkinlikleri gruplamanıza yardımcı olan bir yapı sunar. Bu sayede yönetilmesi, güncel tutulması ve geliştirilmesi kolay bir kütüphanedir.

2

Ortak Dil

Tüm organizasyonunuzu kapsayan ortak bir dil oluşturma fırsatı verir. Ortak dil hem kişisel bazda hem de takımlar bazında aynı standartta analizler yapmanızı ve bunları sistematik hale getirmenizi sağlar.

3

Kıyaslama

Birimler kendi yetkinlik setlerini oluştururken diğer birimlerle kıyaslama (benchmark) yapabilirler. Tüm setler tanımlandıktan sonra İnsan Kaynaklarının kolay kalibre edebilmesini sağlayan özelliği ile de ortak dil oluşturmak kolaylaşır.

4

Dinamik Yapı

Proseslerin gereksinimlerine ya da çalışanların kariyer planlarına uygun yetkinlik seviyeleri belirleyebildiğiniz ve bu seviyeler arasındaki geçişleri yönetebildiğiniz dinamik yapısıyla da her şey kontrolünüz altında olur. Bununla başarının tanımını herkes için standart hale getirir ve başarıyı somutlaştırabilirsiniz. İşletmeler çalışanlarının ve yöneticilerinin başarılarının artması ile istenilen performansa ulaşabilirler.

İşletmeler, yetkinlikleri ile ilgili büyük resmi gördükleri, fikir alabildikleri ve yönetebildikleri bir kütüphaneye sahip olduklarında;

Gereksinimler kolayca belirlenebildiği için işe alım, seçim ve yedekleme süreçleri kolaylaşır.

Organizasyon bütününde standardizasyon sağlanacağı için ekiplerin yönetimi kolaylaşır.

Standartların tanımlanması ve izlenebilmesi sayesinde güvenlik ve kaliteyi artırır.

Çalışanların öğrenmeye ve gelişmeye açık olduğu yeni bir öğrenme kültürü oluşur.

Son yıllarda işletmeler benimsedikleri çağdaş yönetim anlayışının bir parçası olarak bireysel performansa ve doğru pozisyonlar için doğru kişileri atamaya odaklanmışlardır.

Bunun için de yönetim modellerini ve gelişim stratejilerini yetkinlik bazlı sistemler doğrultusunda yeniden düzenlemekte ve geliştirmektedirler.

TalentAstra’yı endüstriye yön veren sanayi şirketleri ile geliştirdik.
Siz de bu bilgi birikiminden faydalanın!

Özellikler

Yetkinlik Kütüphanesi

Yetkinlik Setleri

Yetkinlik Yönetiminin kılavuzları,
yol göstericileridir.

Bir yetkinliğin, işletme açısından kabul edilebilir olması için işletmenin başarısı ve/veya yapılan işle ilgili olması gerekir. Yetkinlik ancak o zaman işletmeye değer katacaktır.

Çalışanların yetkinlikleri ve bu yetkinliklerdeki durumları işletmenin vizyonuna ulaşma kapasitesini gösterir. Bu sebeple yetkinliklerin değerlendirilebilir ve ölçülebilir olması gerekir.

TalentAstra Yetkinlik Kütüphanesinin Sunduğu İmkanlar

Başarının tanımını herkes için standart hale getirir ve başarıyı somutlaştırabilirsiniz. İşletmeler, çalışanlarının ve yöneticilerinin başarılarının artması ile istenilen performansa ulaşabilirler.

1. Kullanım Kolaylığı

Organizasyon yapınıza uygun bir şekilde yetkinlik ağacı oluşturmanıza destek olur. Birimlerinizde ya da proseslerinizde ortak olan yetkinlikleri gruplamanıza yardımcı olan bir yapı sunar. Bu sayede yönetilmesi, güncel tutulması ve geliştirilmesi kolay bir kütüphanedir.

2. Ortak Dil

Tüm organizasyonunuzu kapsayan ortak bir dil oluşturma fırsatı verir. Ortak dil hem kişisel bazda hem de takımlar bazında aynı standartta analizler yapmanızı ve bunları sistematik hale getirmenizi sağlar.

3. Kıyaslama

Birimler kendi yetkinlik setlerini oluştururken diğer birimlerle kıyaslama (benchmark) yapabilirler. Tüm setler tanımlandıktan sonra İnsan Kaynaklarının kolay kalibre edebilmesini sağlayan özelliği ile de ortak dil oluşturmak kolaylaşır.

4. Dinamik Yapı

Proseslerin gereksinimlerine ya da çalışanların kariyer planlarına uygun yetkinlik seviyeleri belirleyebildiğiniz ve bu seviyeler arasındaki geçişleri yönetebildiğiniz dinamik yapısıyla da her şey kontrolünüz altında olur. Bununla başarının tanımını herkes için standart hale getirir ve başarıyı somutlaştırabilirsiniz. İşletmeler çalışanlarının ve yöneticilerinin başarılarının artması ile istenilen performansa ulaşabilirler.

İşletmeler, yetkinlikleri ile ilgili büyük resmi gördükleri, fikir alabildikleri ve yönetebildikleri bir kütüphaneye sahip olduklarında;

Son yıllarda işletmeler benimsedikleri çağdaş yönetim anlayışının bir parçası olarak bireysel performansa ve doğru pozisyonlar için doğru kişileri atamaya odaklanmışlardır.

Bunun için de yönetim modellerini ve gelişim stratejilerini yetkinlik bazlı sistemler doğrultusunda yeniden düzenlemekte ve geliştirmektedirler.

TalentAstra’yı endüstriye yön veren sanayi şirketleri ile geliştirdik.
Siz de bu bilgi birikiminden faydalanın!